80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta si pripomína osemdesiat rokov svojej činnosti.

rkcmbfuk-zezlo-slider

 

Pri tejto príležitosti bude v utorok 4. októbra 2016 o 9.30 v Katedrále sv. Martina slávená sv. omša, po ktorej bude o 11.00 nasledovať slávnostné zhromaždenie v Aule Benedikta XVI.

 

 

Čo by sme to boli za študentov, keby sme sa náležite nepripravili hoc aj malou brigádičkou…

 

14522241_1254270617936648_1547077843_o

14522126_1254270677936642_542084841_o