Kňazské a diakonské vysviacky 2016


Dňa 11. júna 2016 o 9:30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave prijali naši novokňazi Roman Bako, Michal Fratrič, Ján Holos, Marek Marchot, Martin Mosný a Dominik Poláček kňazskú vysviacku z rúk otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Novými diakonmi sa stali Matej Balázsi, Andrej Bošňák, Tomáš Jendruch a Štefan Smetana. Arcibiskup vo svojom príhovore vyjadril vďačnosť za nových služobníkov Cirkvi a pripomenul im, že ich poslanie sa zakladá na Božej i ľudskej láske. Zdôraznil, že kňazské a diakonské pôsobenie má byť pre svet soľou a svetlom. “Ako hovorí svätý Ján Zlatoústy, je to Božia moc, ktorá očisťuje ľudské vnútro od hriechu – či už pri krste, alebo keď kňaz sprostredkuje vo svätej spovedi Božie odpustenie. Ale to, čo kňaz a diakon pridáva, v čom je on tou soľou zeme, je že túto službu sprostredkovania koná radostným, bytostným spôsobom.

Toho istého dňa (11. júna) popoludní o 15.30 hod. prijal sviatosť kňazstva v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave Štefan Gago. Otec arcibiskup Ján Orosch tiež vysvätil dvoch diakonov Lukáša Blaža a Ladislava Mišuru.

Všetkým vyprosujeme veľa milostí pre ich náročnú a obetavú službu.

_mg_3903

_mg_3977

_ral0888

_ral0905

_ral0907

_ral0926

_ral0946

1

2

_mg_4132-pano

_mg_4207

_mg_4213

_ral1110

_ral1151

_ral1183

_ral1209

1606-11-stla-vysviacacka-trnava-dsc_3436

1606-11-stla-vysviacacka-trnava-dsc_3479