Veni Sancte


Aj tento nový akademický a formačný rok sme začali spoločným vzývaním Svätého Ducha počas svätej omše, aby nás sprevádzal  počas celého nastávajúceho akademického roka. V katedrále sv. Martina sme prosili o dary Ducha Svätého: múdrosť, poznanie, rozum, radu, silu, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

Po svätej omši nasledoval slávnostný program v aule, kde boli odovzdané slávnostným spôsobom indexy novým poslucháčom prvého ročníka, medzi ktorými sú aj naši noví spolubratia prváci. Taktiež  naši noví pedagógovia dostali poverenia vyučovať. Potom nasledovali príhovory veľkého kancelára fakulty Mons. Stanislava Zvolenského a dekana našej fakulty Mons. Vladimíra Thurza. Po ukončení programu v aule nasledoval spoločný obed študentov a vyučujúcich v jedálni kňazského seminára.

veni-sancte