Denný archív: 6. októbra 2016


Už je to osemdesiat rokov, čo 4. novembra 1936 zaznelo slávnostné Veni Sancte, ktorým si prví študenti a pedagógovia vyprosovali svetlo Ducha Svätého, Božiu pomoc a požehnanie do štúdia a práce na novozriadenej bohosloveckej fakulte. Fakulta dostala na vtedajšiu dobu príznačný názov Československá štátna katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave. Medzi zriadením fakulty podľa civilného […]

80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave