Denný archív: 11. októbra 2016


Stretnutie bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska sa tento rok konalo 7. – 9. 10. na moravskom Velehrade, kde prišli seminaristi z Prahy, Olomouca, Bratislavy, Nitry, Spiša, Badína, Košíc a Prešova. V piatok po obede sa začal náš program adoráciou vo farnosti Polešovice. Potom bola sv. omša a predstavenie Seminára s dvomi svedectvami povolania. Následne […]

Velehrad 2016