80. výročie vzniku Bohosloveckej fakulty v Bratislave


Už je to osemdesiat rokov, čo 4. novembra 1936 zaznelo slávnostné Veni Sancte, ktorým si prví študenti a pedagógovia vyprosovali svetlo Ducha Svätého, Božiu pomoc a požehnanie do štúdia a práce na novozriadenej bohosloveckej fakulte. Fakulta dostala na vtedajšiu dobu príznačný názov Československá štátna katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave. Medzi zriadením fakulty podľa civilného zákona v roku 1919 a kánonickým erigovaním 15. augusta 1935 ubehlo dlhých šestnásť rokov. Tak dlhý čas od civilného po cirkevné zriadenie, ako aj samotný názov napovedajú, že fakulta sa nerodila ľahko a bola výsledkom nevyhnutných kompromisov. Evokuje to myšlienku na pôrodné bolesti, ktoré sprevádzajú zrod každého nového ľudského života. Cirkev má vo svojich dvetisíc ročných dejinách bohatú skúsenosť, že prakticky každé dobré dielo je od svojho počiatku sprevádzané mnohými ťažkosťami.
Výročie fungovania fakulty zároveň výborne zapadá do tohtoročného cirkevného kontextu, ktorý sa nesie v znamení Jubilejného roka milosrdenstva. Bohoslovecká fakulta, v našom prípade najstaršia teologická vzdelávacia inštitúcia na Slovensku, je pre Cirkev vždy Božím darom. Na existenciu bohosloveckej fakulty, navyše v rámci najstaršej a najväčšej slovenskej štátnej univerzity, Univerzity Komenského, sme si za posledné roky zvykli ako na samozrejmosť. Nemalo by to však viesť k tomu, že by sme zabudli na vďačnosť voči Pánu Bohu. Práve história nám ukazuje, že nie vždy bolo jej jestvovanie samozrejmé a spolužitie so svetskými vzdelávacími inštitúciami jednoduché. Teologické fakulty sa kedysi považovali za neodmysliteľný základ univerzity klasického typu. V súčasnosti musí bohoslovecká fakulta zápasiť o svoje miesto v spoločnosti a vo verejnom vzdelávacom priestore rovnako, ako v konečnom dôsledku každá iná fakulta.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty

rkcmbfuk-zezlo-slider

Pre fotogalériu tkkbs.sk kliknite na nasledovný odkaz

http://bit.ly/2dBW07F