Velehrad 2016


Stretnutie bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska sa tento rok konalo 7. – 9. 10. na moravskom Velehrade, kde prišli seminaristi z Prahy, Olomouca, Bratislavy, Nitry, Spiša, Badína, Košíc a Prešova. V piatok po obede sa začal náš program adoráciou vo farnosti Polešovice. Potom bola sv. omša a predstavenie Seminára s dvomi svedectvami povolania. Následne sme sa odobrali na večeru a nočný odpočinok do rodín, ktoré nás s radosťou privítali vo farnosti a tiež vo filiálkach Ořechov a Vážany.

V sobotu ráno sme začali už na Velehrade spoločnou modlitbou ruženca a sv. omšou. V Bazilike nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda, celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. V kázni sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasil SJ, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Uvažoval nad tým, či si dostatočne uvedomujeme, čo to znamená, že nás Kristus vykúpil. Otec biskup pripomenul, že pocit vďačnosti z toho, že Kristus zomrel za nás, je nevyhnutný pre budúce povolanie bohoslovcov. Po svätej omši nasledoval spoločný obed. Po obede o 14.45 hod. sa konala spoločná adorácia. Stretnutie bolo zakončené spievaným akatistom k presvätej Bohorodičke pod vedením seminaristov z Prešova. V reštaurácii v deninke Ořechov nás čakal vynikajúci guláš, a potom pre nás veriaci z Polešovíc pripravili organový koncert, na ktorý pozvali profesionálov z Brna. Po skvelom hudobnom zážitku si ešte farníci prichystali divadelné predstavenie o sv. Anežke Českej.

V nedeľu sme sa zúčastnili hodovej svätej omše vo farnosti a tiež sv.omší vo filiálkach. Po kávičke a zbalení vecí sme zasadli k nedeľnému stolu v rodinách, kde sme boli ubytovaní. Nakoniec sme sa s vďačným srdcom rozlúčili a vydali na cestu naspäť do Bratislavy. Na záver by som sa chcel v mene celého Seminára ešte raz poďakovať všetkým rodinám za pohostinnosť, láskavé prijatie a príkladný kresťanský život.

 

dscn7015

dscn7023

dscn7026

dscn7030

dscn7034

dscn7038

dscn7041

dscn7045

dscn7050