Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)


Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave pri príležitosti 80. výročia vzniku fakulty organizuje v spolupráci s Teologickými fakultami Univerzity Karlovej v Prahe a Univerzity Palackého v Olomouci medzinárodnú vedeckú biblickú konferenciu pod názvom:

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

Nové pohľady na inšpiráciu a pravdu Svätého písma v najnovšom dokumente Pápežskej biblickej komisie.

 

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok, 1. decembra 2016 na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI.

Všetci ste srdečne pozvaní.

Viac informácií nájdete na stránke Bohosloveckej fakulty.
maxresdefault