MinFa DOD 2016


Počas tohtoročného MinFa DOD 2016 (cez víkend 26. – 27. 11.) mohli miništranti, ktorí sa zúčastnili cez leto táborov MinFa, zažiť bohatý duchovný program, ale aj skvelé hry, zábavný program, vedomostný kvíz o sladkú odmenu… Počas sobotnej vychádzky spoznávali zaujímavosti Bratislavy a na rôznych stanovištiach sa vždy niečo nové priučili. Večer ich čakalo divadelné predstavenie s názvom Zakázaný Boh, ktoré si bohoslovci pripravili na námet z rovnomenného filmu podľa skutočnej udalosti.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave, hlavne našim vedúcim Minfy a organizátorom Tomášovi Balalovi a Ivanovi Slepčanovi, ale aj všetkým bohoslovcom a zúčastneným miništrantom. Ďakujme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok, vlastne už v lete na Minfe 2017 s témou: Vydaj svedectvo!

Fotky z MinFa DOD 2016 nájdete na stránke minfa.sk

Prajeme v mene celého nášho seminára požehnaný čas adventu.

 

dscn7276