Svätomartinské trojdnie


Pri príležitosti sviatku patróna bratislavskej arcidiecézy, svätého biskupa Martina z Tours, sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávenie Svätomartinského trojdnia. Sväté omše budú v piatok 11.11. a sobotu 12.11. o 17:00 hodine, v nedeľu 13.11. o 10:30. Bližší program nájdete na stránke abuba.sk.

 

katedrala_sv_martina