Vianoce sa blížia nielen v obchodoch a reklamách


Aj v našom Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sme začali prežívať čas prípravy na príchod Pána. Pripomíname si jeho prvý príchod, uvedomujeme si svoju vlastnú pominuteľnosť (napr. Žalm 49) a s radosťou očakávame Pánov druhý príchod.

Ako už viete, prvú adventnú nedeľu máme vždy v našom Seminári hostí. Sú nimi miništranti, ktorí sa zúčastnili letných táborov MinFa. V sobotu večer sme teda boli v našej kaplnke svedkami požehnania adventných vencov, ktoré vyrobili naši šikovní bratia prváci: Patrik Gordiak, Tamáš Pammer a Janko Selecký, za čo im patrí veľká vďaka.

 

img_1411

img_1412

img_1426