,,Budú hľadieť na Pánovu tvár a na čele budú mať jeho meno…“ Zjv22, 4-5


Požehnané vianočné sviatky plné radosti a pokoja z narodenia nášho Pána, Ježiša Krista, vám i všetkým vašim drahým praje celý Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave!

 

the-adoration-of-the-shepherds

Bartolomé Esteban Perez Murillo – Pastieri sa klaňajú Ježišovi