Denný archív: 11. januára 2017


„Zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!“  (Iz 56,7) Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána je známe od konca stredoveku. Pri požehnaní sa používa voda […]

Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky ...