Denný archív: 22. januára 2017


Dňa 19.1.2017 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty uskutočnila, v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ekumenická bohoslužba, ktorej iniciátormi boli bohoslovci Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Iniciatíva vznikla vďaka stretnutiam Študentskej časti Akademického senátu UK, ale pripravovali ju spoločne študenti a študentky oboch fakúlt za podpory dekanov, […]

„Ženie nás láska Kristova.“