Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!


„Zavediem na svoj svätý vrch
a rozradostím ich v svojom dome modlitby;
ich celopaly, ich obety
budú ľúbeznými na mojom oltári.
Veď môj dom sa bude volať
domom modlitby pre všetky národy!“  (Iz 56,7)
Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána je známe od konca stredoveku. Pri požehnaní sa používa voda a tymian, požehnané v tento deň. Nad dvere sa pritom píšu písmená C + M + B. Obrad požehnania kriedy začlenený do Rímskeho rituálu to vykladá ako iniciály mien troch kráľov Caspar, Melchior a Balthasar a podporuje tak veľmi rozšírené vysvetlenie, kým podľa iných ide o počiatočné písmená troch slov prosby Christus mansionem benedicat – Kristus nech žehná tento dom.
Tento obrad môže vykonať kňaz alebo diakon.