Lectio divina


Vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00 otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina v Bratislave približuje veriacim biblické texty formou Lectio divina. V akademickom roku 2016 – 2017 je témou Rodina v Knihe Genezis. Celý text a zvukový záznam je vždy dostupný na webovej stránke bratislavskej arcidiecézy abu.sk.

Najbližšie modlitbové stretnutie sa uskutoční 1. marca 2017.