Denný archív: 12. marca 2017


Túto zvláštnu skutočnosť, akou je svedomie odhaľujeme najčastejšie cez akýsi trpký nepokoj, ktorý voláme výčitky svedomia. Tento hlas nástojčivo potvrdzuje, obviňuje: „Konal si zle!“ Pred týmto hlasom sa nemôžeme ani ubrániť, ani celkom ospravedlniť. Svedomie nás trýzni, hoci by sme hľadali tisíce výhovoriek, že sme „museli“ konať práve tak. Znepokojuje […]

Svedomie – dôstojnosť človeka


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov. Termín podania prihlášok je do 31. marca 2017. Všetky potrebné informácie pre záujemcov o štúdium sú k dispozícii na stránke fakulty TU.  

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie