Ministérium akolytátu 2017


Vo štvrtok 30. marca v seminárnej kaplnke Povýšenia sv. Kríža udelil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský ministérium akolytátu našim ôsmym bratom zo štvrtého ročníka.(Tomáš Balala, Peter Gál, Peter Juhás, Ladislav Sebö, Balázs Takács – Trnavská arcidiecéza, Ivan Slepčan, Peter Repko, Martin Neumann – Bratislavská arcidiecéza) Vo svojom príhovore sa zameral na veľkosť daru Eucharistie pre ľudstvo a povzbudil nových akolytov k veľkej úcte voči tomuto daru. Po príhovore nasledoval samotný akt ustanovenia akolytov, ktorý začal modlitbou a následne pokračoval odovzdaním nádoby s hostiami jednotlivým kandidátom. Pri odovzdávaní nádoby s hostiami biskup prednášal tieto slová: Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovmu stolu a Cirkvi. Po svätej omši nasledovalo odovzdanie dekrétov a slávnostná večera. Nuž myslime na našich bratov vo svojich modlitbách, aby boli autentickými služobníkmi Pánovho stola a jeho Cirkvi.

Ing. Martin Neumann