Ministérium lektorátu 2017


V stredu 29. marca v neskorých popoludňajších hodinách, v kaplnke Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave verejne vyjadrili svoje prvé „Tu som“, na ich ceste ku kňazstvu, seminaristi 3. ročníka. Urobili tak pri príležitosti prijatia ministéria lektorátu, ktoré im udelil počas sv. omše trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Novými lektormi sa stali Bernard Novák a Šimon Rábara za Trnavskú arcidiecézu. Za Bratislavskú arcidiecézu toto ministérium prijali Filip Majdan, Juraj Ochaba a Marek Vranka.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojej homílii vyzdvihol hodnotu Božieho slova, ktoré si v dnešnej dobe ľudia vypočujú, ale často sa stretne s neprijatím a odmietnutím. Nakoniec povzbudil kandidátov, aby k nemu pristupovali s úctou a tak sa aj náležite pripravovali na jeho ohlasovanie. Práve lektor je na základe liturgických predpisov ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia, a ak nie je prítomný diakon, lektor môže v liturgickom sprievode niesť evanjeliár.

Hneď po homílií nasledovala modlitba za kandidátov, po ktorej jednotlivo pristupovali k arcibiskupovi, a kľačiac prijali z jeho rúk knihu Svätého písma. Na konci sv. omše sa noví lektori poďakovali arcibiskupovi Jánovi Oroschovi za udelenie tohto ministéria, ktorým sa stali ohlasovateľmi Božieho slova, ktoré je „účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.“ (Hebr 4,12).

dp. Ladislav Mišura