Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi


Dnes do obeda o 10:30 sa konala beseda s Mons. Jean – Abdo Arbachom, arcibiskupom melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu v Sýrii, ktorý nám predstavil pôsobenie nadácie. Rozprával o situácii cirkvi v Sýrii, aký ťažký je tam život po vojne. Ďakujeme mu za jeho svedectvo a určite ho budeme sprevádzať v modlitbách.