Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie


Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov.

Termín podania prihlášok je do 31. marca 2017.

Všetky potrebné informácie pre záujemcov o štúdium sú k dispozícii na stránke fakulty TU.