ADSUM + KSCM


Drahí čitatelia.

Rozhodli sme sa zlepšiť našu webovú stránku. Bude ju vytvárať celá redakcia časopisu Adsum. Všetci títo redaktori alebo prispievatelia vás budú obohacovať zážitkami, postrehmi, duchovnými témami či aktualitami zo života Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Ďakujeme vám za vašu podporu a modlitby.