Bartolomé Esteban Murillo


Bartolomé Esteban Murillo sa narodil v roku 1617 v Seville. Stal sa známym barokovým maliarom.

V tomto Veľkom týždni vám ponúkam na meditáciu štyri obrazy o umučení Pána.

 

 

Museo del Prado

Wikipedia