Návštevné miestnosti


Pred mesiacom nám v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda pribudli dve návštevné miestnosti. Vlastne pán prefekt Milan Puškar a niekoľko dobrovoľníkov prerobili nevyužité priestory. Jedna miestnosť je určená pre denných študentov, laikov, vincentínov a bratov zo seminára Redemptoris Mater. Druhú využívajú naši bohoslovci na príjemné posedenia s návštevami, priateľmi či rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto diele.