Deň otvorených dverí


Deň, kedy Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda otvára brány, je vždy plný radosti. Na jednej strane je to radosť duchovná, na druhej sme vždy radi, keď veriaci môžu nazrieť do zákutí seminára a bližšie spoznať náš život. Avšak nie je na škodu občas dvere seminára zavrieť a vyjsť  v Nedeľu Dobrého pastiera do farností aj k tým, ktorí to majú ďalej do Bratislavy.

Tento rok skupiny bohoslovcov navštívili farnosti Gbely, Petrova Ves, Holíč, Kopčany, Rača, Galanta a Abrahám. Okrem asistencie na svätých omšiach vo farnostiach a na filiálkach mali tiež možnosť spoznať miestne farské spoločenstvá a pohostinnosť miestnych veriacich. Popoludní si bohoslovci pripravili pre miestnych farníkov program, v ktorom predstavili fungovanie kňazského seminára a jeho denný program a tiež aktivity bohoslovcov vo forme seminárskeho časopisu Adsum a letných miništrantských táborov Minfa. Program sa nakoniec zakončil eucharistickou adoráciou za nové duchovné povolania.

Chceli by sme sa v mene celého Kňazského seminára, bohoslovcov i predstavených, poďakovať všetkým veriacim i pánom farárom za privítanie, pohostenie a ozaj bratské spoločenstvo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Šimon Rábara a Peter Repko

Gbely

Holíč

Galanta

Abrahám