Výhľad z infirmárky


Aj dni liečenia sa na infirmárke majú svoje výhody. Jedna z nich je práve nádherný výhľad z tretieho poschodia na budovy oproti seminára. V ranných hodinách slnko svieti ponad Kňazský seminár a hradby, a osvieti Bratislavský hrad, kostol sv. Mikuláša a historické budovy na Židovskej ulici. Avšak s menšou námahou (treba sa bezpečne vykloniť z okna) uvidíme aj časti Petržalky či Most SNP a tiež časť veže Katedrály svätého Martina.

Tamás Pammer