Denný archív: 5. júna 2017


Dňa 26. mája sa šiesti bohoslovci vybrali na cyklo-výlet do Viedne. Odchod bol plánovaný na 14:00, avšak hneď na začiatku nás zastihli problémy. Bolo treba vymeniť dušu na bicykli. Na šťastie sme si to všimli ešte v seminári a bez problémov sme túto ťažkosť vyriešili. Naša cesta viedla cez mestá Wolfsthal […]

cyklo-výlet do Viedne


Poddanosť svojej slobodnej vôle (vzhľadom na Boha) rozhodnutiu iného človeka je veľkou obetou. Odhodlať sa na to môžeme len vtedy, ak Boha milujeme nadovšetko. Je ťažké byť poslušným. Je dobré, že prichádzajú ťažkosti. Máme sa učiť ťažkej poslušnosti ako Ježiš Kristus. „Rehoľníci sa sľubom poslušnosti úplne zasväcujú Bohu, obetujú samých […]

Poslušnosť