cyklo-výlet do Viedne


Dňa 26. mája sa šiesti bohoslovci vybrali na cyklo-výlet do Viedne. Odchod bol plánovaný na 14:00, avšak hneď na začiatku nás zastihli problémy. Bolo treba vymeniť dušu na bicykli. Na šťastie sme si to všimli ešte v seminári a bez problémov sme túto ťažkosť vyriešili. Naša cesta viedla cez mestá Wolfsthal a Hainburg, neskôr sme prešli mostom cez Dunaj a potom priamou čiarou po hrádzi až do Viedne. Cesta sa však nezaobišla bez nepríjemností. Jeden z členov výpravy, necvičený a nepripravený, ktorý precenil svoje schopnosti (áno, bol som to ja) zdržoval a bratia cyklisti ho museli každú chvíľku čakať. Po týchto útrapách sme sa však na koniec dostali do vytúženej Viedne, v ktorej nás čakalo ešte pekných pár kilometrov. Tu sme sa v parku posilnili večerou, ale aj modlitbou a vyrazili sme k viedenskej katedrále sv. Štefana. Pri nej sme sa odfotili a väčšia časť nášho športového spoločenstva sa vydala na cestu späť. Prečo hovorím väčšia časť? Už vyššie spomínaný bohoslovec prehodnotil svoj fyzický a duševný stav a na cestu do Bratislavy bicyklom sa už radšej nevydal. Vrátil sa, spolu ešte s jedným bratom naspäť vlakom. Po návrate do seminára vo večerných hodinách sme spokojne ľahli do svojich postelí a boli sme radi, že sme strávili krásny deň, posilnili svoje telá a zároveň aj vzájomné vzťahy.

Frederik Mudrák