Ty si kňaz naveky


Bratislava je opäť bohatšia o štyroch kňazov a diakona. V sobotu 10. júna o 9:30 otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vysvätil Mateja Balázsiho, Andreja Bošňáka, Tomáša Jendrucha a Štefana Smetanu za kňazov. Diakonskú vysviacku prijal minorita Tomáš Vlček.

Otec arcibiskup v homílii vyzdvihol Božie pôsobenie v každom povolaní, ale aj ľudskú spoluprácu, ktorá je tiež nevyhnutná, aby boli dosiahnuté plody tohto povolania. Nemôžeme pochybovať o ochote Boha povolávať. Je pre nás výzvou rozmýšľať ako my odpovedáme na jeho volanie. Títo naši bratia posilnení vierou majú tú ochotu vystúpiť z loďky každodennosti a ísť po jazere rizika odovzdania sa Bohu smerom k Ježišovi s istotou, že keď pozerajú na Ježiša, môžu kráčať pre svet neuveriteľným spôsobom. A keby aj padli, keby sa začali potápať, majú istotu, že keď sa k Ježišovi obrátia, Ježiš ich uchopí a zachráni. Otec arcibiskup nám pripomenul tri služby, ktorými Ježiš dáva našim bratom podiel na svojom kňazstve. Je to služba slova, služba posväcovania a služba pastoračného vedenia. Svoj príhovor zavŕšil prianím, nech pre nich znejú po celý život slová z vysviacky: ,,Dbaj, aby si to, čo čítaš, veril, čo veríš, učil a čo učíš, aj uskutočňoval.“

V katedrálnom Chráme svätého Jána Krstiteľa v sobotu 10. júna popoludní o 15:30 trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vysvätil troch kňazov a jedného diakona. Lukáš Blažo z farnosti Horné Orešany, Ladislav Mišura z farnosti Považany a Stanislav Žlnay z farnosti Drahovce prijali skrze ruky a konsekračnú modlitbu sviatosť kňazstva. Posvätný rád diakonátu prijal Lukáš Čmehíl z farnosti Vrbové.

Otec arcibiskup v homílii o kňazstve, podľa vzoru svätého pápeža Jána Pavla II., hovoril o veľkom tajomstve, v ktorom Ježiš Kristus, Veľkňaz odovzdáva svoju kňazskú moc mužovi, aby vysvätený za kňaza pokračoval v jeho diele. Odovzdal mu moc odpúšťať hriechy, sláviť Eucharistiu a svoju lásku, aby takto viedol ľudí ku spáse. Avšak Ježiš Kristus očakáva dar aj od kňaza. Očakáva jeho sebaobetovanie. Pretože dobrý pastier vedie zverené stádo, pomáha poraneným ovečkám a sýti ich eucharistickým pokrmom. To však od neho vyžaduje svätosť života. Lebo len takíto kňazi, dobrí pastieri Božieho ľudu, naplnia svet svätosťou a budú záchranou ľudstva a sveta.