Kardinál Jozef Tomko na návšteve nášho seminára


V stretu 27.9.2017 sme v našom seminári mali možnosť privítať mimoriadne vzácneho hosťa. Bol ním J. E. kardinál Jozef Tomko, ktorý za účasti predstavených nášho seminára predsedal večernej sv. omši v našej Kaplnke svätého kríža. Počas homílie si otec kardinál zaspomínal na čas strávený v našom seminári ešte z bohosloveckých čias a súčasne nám pripomenul, že práve kaplnka je najdôležitejšie miesto v našom kňazskom seminári.

Po svätej omši nasledovala spoločná večera aj za účasti otca kardinála, ktorý sa nám znovu prihovoril a spomenul príbehy viažuce sa k obdobiu jeho pobytu v našom seminári a tiež nám priblížil aký bol v tom čase život v našom seminári. Taktiež odpovedal aj na položené otázky zo strany bohoslovcov. Nezabudol nás aj niekoľkokrát povzbudiť na našej ceste a k ceste k svätosti.

Sme veľmi vďační kardinálovi Jozefovi Tomkovi, že nás poctil svojou návštevou a v našich modlitbách mu vyprosujeme od Pána Boha veľa Božieho požehnania a aby ho aj naďalej sprevádzal svojim Duchom a svojou pomocou.

 

Martin Gira

Foto: Ján Selecký, Pavol Reisel