Veni Sancte 2017


Po úspešnom návrate z púte v Taliansku, ktorou sa začal náš nový formačný rok, sa hneď nasledujúci týždeň začal aj nový akademický rok 2017/2018. Preto sme sa my bohoslovci zúčastnili tohtoročnej slávnosti Veni Sancte, ktorá sa konala v utorok 26.9.2017. V úvode programu bolo slávenie sv. omše v Dóme sv. Martina. Hlavným celebrantom bol veľký kancelár fakulty bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a koncelebrovali trnavský arcibiskup Ján Orosch a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V kázni arcibiskup Stanislav Zvolenský pripomenul a vysvetlil spojitosť medzi vierou a rozumom.

Ďalším bodom programu bolo slávnostné začatie akademického roka 2017/2018 v Aule Benedikta XVI. Vo svojom príhovore dekan fakulty ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. upozornil na potrebu solídneho teologického vzdelania. Taktiež vysvetlil, že práve spojenie filozofie a teológie ponúka komplexný pohľad na svet. Na záver svojho príhovoru dekan fakulty spomenul aj onedlho blahoslaveného kňaza Titusa Zemana, ktorý nám má slúžiť ako vzor pre odvahu čeliť spoločenským krízam.

Na záver po zasadnutí pedagogickej rady fakulty sme ukončili program slávnostným obedom. Veríme, že Duch Svätý, ktorého sme počas svätej omše prosili o pomoc počas nového akademického roka, nás bude sprevádzať počas štúdia, ktoré je veľmi dôležitou súčasťou našej intelektuálnej formácie.

 

Martin Gira