Denný archív: 2. októbra 2017


V pondelok 2.10.2017 zavítal na pôdu Univerzity Komenského v Bratislave prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov J. E. kardinál Kurt Koch. Dôvodom jeho návštevy bolo ocenenie, ktoré mu v Rektorskej sieni odovzdal rektor univerzity prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Za osobný prínos k rozvoju katolíckej teológie, medzinárodne významnú publikačnú činnosť a […]

Kardinál Koch ocenený Univerzitou Komenského v Bratislave