Denný archív: 19. októbra 2017


Neraz v sebe nosíme veľkú túžbu po modlitbe. Treba doceniť túto túžbu po hlbšej modlitbe, lebo pochádza od Ducha Svätého. Mať túžbu po lepšej, plnšej a hlbšej modlitbe znamená cítiť sa pozvaný k intímnemu vzťahu s Ježišom. Iba sám Boh môže vštepiť do nášho srdca túžbu po dôvernom, osobnom, intímnom a srdečnom vzťahu […]

Túžba a smäd po modlitbe