Bohoslovci na prezentácii knihy Eros a jeho poslanie


Dňa 19. októbra 2017 sme sa zúčastnili prezentácie knihy Eros a jeho poslanie; Základy sexuálnej morálky. Konala sa v Aule Benedikta XVI. pod záštitou Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy a vydavateľstva LÚČ. Na prezentácii bol prítomný autor knihy, prof. José Noriega, otcovia biskupi Jozef Haľko a František Rábek, kňazi, rehoľníci, bohoslovci, mnohí manželia a mladí.

Otec biskup František Rábek nám priblížil vznik slovenských prekladov kníh sv. Jána Pavla II.: Láska a zodpovednosť  a Ako muža a ženu ich stvoril. Poukázal na stály záujem o teológiu tela sv. Jána Pavla II. Pripomenul vyjadrenie emeritného pápeža Benedikta XVI., že gender ideológia je útok proti Stvoriteľovi.

Obohacujúci príspevok predniesol otec Marek Iskra. Bol študentom prof. José Noriegu v Ríme. Stručne uviedol základné údaje o knihe. Zdôraznil, že východiskom knihy je skúsenosť lásky.

Hlavnú prednášku mal prof. José Noriega. Je katolícky kňaz a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme. Nezaprel svoj španielsky temperament. So zápalom poznamenal, že sexualita je Božím darom. Musíme sa naučiť milovať. Dnešná spoločnosť hovorí, že sexualitu môžeme bagatelizovať. Katolícka cirkev nám pripomína krásu a veľkosť sexuality. Každé povolanie má svoju veľkosť i kríž. Prof. José Noriega povzbudil kňazov, zasvätené osoby i nás bohoslovcov slovami: „Musíme sa naučiť žiť samotu srdca v tele. Vďaka tomu dozrievame.“

Na záver prof. José Noriega rád podpísal záujemcom knihu. Povzbudil ich úprimným venovaním a svojím úsmevom.

Kniha je písaná pre kňazov, katechétov, pastoračných spolupracovníkov, snúbencov, manželov i pre všetkých, ktorých zaujíma téma ľudskej lásky. V predslove knihy otec Marek Iskra píše: „Táto kniha je odpoveďou nielen na to, ako overiť pravdivosť lásky, ale aj receptom, ako vybudovať lásku, ktorá vydrží navždy.“

Martin Uher

 

Foto: Tamás Ollé