Kardinál Koch ocenený Univerzitou Komenského v Bratislave


V pondelok 2.10.2017 zavítal na pôdu Univerzity Komenského v Bratislave prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov J. E. kardinál Kurt Koch. Dôvodom jeho návštevy bolo ocenenie, ktoré mu v Rektorskej sieni odovzdal rektor univerzity prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Za osobný prínos k rozvoju katolíckej teológie, medzinárodne významnú publikačnú činnosť a vynikajúci osobný vklad pri prehlbovaní dialógu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií získal kardinál zlatú medailu Univerzity Komenského, ktorej študentmi sú aj seminaristi nášho kňazského seminára. Spolu s ďalšími študentmi a pedagógmi Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty sme sa zúčastnili tohto slávnostného programu.

Tomuto slávnostnému programu predchádzal aj XIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2017, ktorý sa uskutočnil 1.10.2017 v Historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Na tomto koncerte sa okrem J. E. kardinála Kurta Kocha zúčastnil aj metropolita Arsenios – osobný legát J. S. Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského. Tento koncert s bohatým programom mali možnosť naživo vidieť aj bohoslovci nášho kňazského seminára.

 

Martin Gira

 

Foto: Tamás Ollé