Denný archív: 21. novembra 2017


V rámci podujatia fakultný štvrtok, ktoré sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte organizuje od akademického roka 2010/2011, sme sa vo štvrtok  9.11.2017 zúčastnili prednášky vdp. Mgr. Benjamína Kosnáča. Obsahom prednášky bolo zdieľanie jeho skúsenosti z USA, kde dlhých 18 rokov pôsobil ako farár vo farnosti Sterling Heights (Detroit, štát Michigan). […]

Fakultný štvrtok – Pastorácia veriacich v USA