Denný archív: 28. novembra 2017


Vo štvrtok 23.12.2017 sa v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave konala ďalšia z prednášok v rámci podujatia fakultný štvrtok. Prednášku viedol JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý pôsobí ako vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň je aj prodekanom tejto fakulty pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou. […]

Fakultný štvrtok – Referendum o rodine z pohľadu odborníka na ...