Dni kresťanskej kultúry 2017


V posledný októbrový víkend sa na Spišskej Kapitule uskutočnilo opäť zaujímavé podujatie. Už po štvrtýkrát sa mohli záujemcovia o kresťanskú kultúru a umenie z radov vysokoškolských študentov, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, katechétov, seminaristov, kňazov a kresťanskej inteligencie zúčastniť na Dňoch kresťanskej kultúry pod vedením kňaza a pedagóga HEDr. Ľuboslava Hromjaka. Cyklus prednášok voľne nadväzoval na konferenciu pre stredoškolskú mládež (bližšie info tu). Tento ročník podujatia bol aj vzhľadom na končiaci sa jubilejný rok venovaný svätému Martinovi, ktorý je hlavným patrónom Spišskej i Bratislavskej (arci)diecézy. V prednáškach, prezentáciách i krátkych filmoch odzneli zaujímavé fakty zo života tohto svätca, ako aj jeho dosah na umenie a kultúru tak vo svete, ako aj priamo v Spišskej Kapitule.

Druhú časť programu vyplnili prednášky a diskusie o živote a diele kňaza a filozofa prof. Ladislava Hanusa. Prof. Hanus, ktorý vrchol kultúrnosti videl v nábožnosti, veľmi významným podielom prispel k formovaniu  slovenskej kresťanskej kultúry v 20.storočí. Právom si teda zaslúži, aby jeho odkaz bol aj naďalej živený v povedomí predovšetkým slovenskej kresťanskej inteligencie. Prednášky veľmi vhodne doplnili aj exkurzie v Spišskej katedrále sv. Martina i neďalekého biskupského paláca, kde sa účastníci oboznámili nielen s  s odborným výkladom, ale aj ďalšími menej známymi reáliami.

 

Peter Sklenár

Časť účastníkov konferencie, ktorí sa zúčastnili aj nedeľnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule