Fakultný štvrtok – Pastorácia veriacich v USA


V rámci podujatia fakultný štvrtok, ktoré sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte organizuje od akademického roka 2010/2011, sme sa vo štvrtok  9.11.2017 zúčastnili prednášky vdp. Mgr. Benjamína Kosnáča. Obsahom prednášky bolo zdieľanie jeho skúsenosti z USA, kde dlhých 18 rokov pôsobil ako farár vo farnosti Sterling Heights (Detroit, štát Michigan).

Katolícku vieru do Michiganu priniesli francúzski misionári. Na prelome 19. a 20. storočia sa na územie tohto štát ležiaceho na stredozápade USA dostávajú početní slovenskí migranti. Farnosť sv. Cyrila a Metoda, v ktorej vdp. Mgr. Benjamín Kosnáč pôsobil, vznikla v roku 1918. Počas prednášky nám priblížil rôzne špecifiká súvisiace s pastoráciou tejto farnosti, prezentoval fotografie z farnosti, spomínal na srdečnosť amerických veriacich a tiež opísal katechézy pre veriacich. Aj týmto katechézam vďačí za vysoký počet miništrantov počas svätých omší ako aj nárastu počtu registrovaných rodín z 250 na začiatku jeho pôsobenia až na súčasnú úroveň približne 1200. Ovocie tvrdej práce sa odrazilo aj na nových kňazských povolaniach pochádzajúcich z farnosti. Až dvanásť kňazských povolaní pochádza z tejto farnosti, pričom z nich traja študujú ešte v kňazskom seminári. Z deviatich už vysvätených kňazov sú ôsmi kňazmi detroitskej diecézy a jeden je misionár.

Sme veľmi vďační otcovi Benjamínovi Kosnáčovi, že sa podelil s nami o svoje skúsenosti z USA a aj za to, že dlhé roky pôsobil medzi ľuďmi, ktorí podporujú náš seminár. Vyprosujeme svojimi modlitbami, aby Pán sprevádzal otca Benjamína Kosnáča v ďalšej kňazskej činnosti a veľa Božieho požehnania pre veriacich zo Sterling Heights.

Martin Gira

 

Foto: Tamás Ollé