Svätomartinské trojdnie 2017


V piatok 10.11.2017 sa začína v Dóme sv. Martina v Bratislave tohtoročné slávenie Svätomartinského trojdnia. Tohto slávenia sa zúčastnia aj seminaristi nášho seminára. Svätý Martin z Tours je hlavným patrónom Bratislavskej arcidiecézy a okrem toho sa v tejto arcidiecéze v spolupráci so Spišskou diecézou slávil rok sv. Martina pri príležitosti tisícsedemstého narodenia tohto svätca. Práve slávením tohtoročného Svätomartinského trojdnia sa rok sv. Martina ukončí.

 

Program Svätomartinského trojdnia je dostupný na: https://www.abuba.sk/abuba/trojdnie2017

Martin Gira