Trnavská novéna 2017


Dnes sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začína tohtoročná Trnavská novéna, ktorá bude tento rok tematicky spojená s Rokom Fatimskej Panny Márie. Aj bohoslovci nášho seminára sa budú zúčastňovať programu slávenia úcty k Trnavskej Panne Márii, ktorý sa koná každoročne ako pripomienka a ďakovanie Bohorodičke za záchranu Trnavy pred viacerými tragédiami. Pred tragédiami slzami varoval obraz Bohorodičky, ktorý sa počas slávenia novény prenáša na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša.

 

Program Trnavskej novény na rok 2017 je dostupný na: http://www.trnava.fara.sk/trnavska-novena/774-program-trnavska-novena-2017

Martin Gira

Slziaci obraz Bohorodičky