Denný archív: 23. decembra 2017


Záver vyúčby zimného semestra sme, ako už býva u nás zvykom, strávili na duchovných cvičeniach. Čas vnútorného stíšenia sa v modlitbách a rozjímaní nám poslúžil na to, aby sme načerpali novú duchovnú posilu pred tým, než sa rozídeme do svojich farností na vianočnú liturgickú prax. Bratia prváci strávili tieto chvíle […]

Duchovné cvičenia 2017