Duchovné cvičenia 2017


Záver vyúčby zimného semestra sme, ako už býva u nás zvykom, strávili na duchovných cvičeniach. Čas vnútorného stíšenia sa v modlitbách a rozjímaní nám poslúžil na to, aby sme načerpali novú duchovnú posilu pred tým, než sa rozídeme do svojich farností na vianočnú liturgickú prax.

Bratia prváci strávili tieto chvíle v Piešťanoch v priestoroch exercičného domu, ktorý patrí jezuitom. Na týchto duchovných cvičeniach ich sprevádzal Ján Benkovský SJ.

Piešťany

Ostatní bohoslovci nášho seminára, ku ktorým sa pridali aj bohoslovci vincentíni, vycestovali do Nitry na Kalváriu. Duchovné cvičenia sa konali v exercičnom dome patriacom verbistom. Tieto duchovné cvičenia viedol salezián don Štefan Turanský SDB. Zameral ich na hlbšie pochopenie a prežívanie evanjeliových rád, ktorými sú chudoba, čistota a poslušnosť.

Takto duchovne povzbudení sa rozchádzame do svojich farností k svojim príbuzným a blízkym, aby sme toto duchovné povzbudenie sprostredkovali aj im a mohli tak aj s nimi prežívať radosť z narodenia nášho Vykupiteľa Ježiša Krista.

Martin Gira

 

Nitra – Kalvária

Foto: Pavol Reisel