Vyšlo vianočné číslo časopisu ADSUM


 

Z obsahu:

  • Úvodník – Kráčajme za Svetlom
  • Titus Zeman
  • Svedectvo Prvák
  • Modlitba Pána
  • Púť Taliansko
  • Duchovný život
  • Recenzia
  • a iné…

Tiež dávame do pozornosti našim čitateľom, že naša redakcia si chystá pre Vás jednu novinku: od začiatku nového roka začnú sa pridávať na našu stránku celé predošlé čísla nášho časopisu, hneď od prvého čísla prvého ročníka z roku 1990.

 

Tamás Pammer

zástupca šéfredaktora
časopisu Adsum