Denný archív: 1. januára 2018


Prvý deň v každom novom roku vzbudzuje v nás niečo nové, nový začiatok, štart, začať opäť odznova, poučenie z minulosti a postupné kroky k lepšej budúcnosti. Prvého januára v Cirkvi slávime Pannu Máriu ako Bohorodičku (z gréckeho θεοτόκος /Theotokos/ – Božia rodička), zároveň je to pre nás deň vzniku Slovenskej republiky či na základe iniciatívy bl. […]

Nový rok 2018 so správnym predsavzatím