Denný archív: 14. januára 2018


Dnes sme sa v našej seminárskej kaplnke zišli pri špeciálnej príležitosti. Práve dnes otec špirituál Alexander Knorr posvätil soľ, vodu, tymián a kriedu, aby nám aj spolu s druhým otcom špirituálom Jánom Otrubom mohli posvätiť priestory nášho seminára, a to aj vrátane učební našej Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského […]

Posviacka príbytkov v našom seminári