Dôležitosť duchovného života


Na návšteve v Poľsku Matka Tereza položila kedysi mladým ľuďom otázku: „Aké najväčšie nebezpečenstvo nám dnes hrozí? Či rehoľníkom, kňazom, laikom, manželom, rodičom, či ako ľudstvu? A odpovedá: Nie je to vojna, nie je to ani rakovina, nie je to ani AIDS. To najväčšie nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí, je nedostatok modlitby, nedostatok nášho života s Bohom.“ Lebo rodina, ktorá sa modlí, sa nerozpadá, zostáva spolu zjednotená v láske. A človek, ktorý sa modlí, bude vždy človekom, ktorý objaví zmysel svojho života a objaví vo svojom živote to, čo je najdôležitejšie. Treba sa ešte pýtať alebo klásť si otázku: Či je pre nás duchovný život dôležitý?

Svätý Ignác objavil základnú pravdu života človeka a dáva ju hneď na začiatok svojich duchovných cvičení. Jeho Duchovné cvičenia sú jeho osobnou skúsenosťou. A sú tu predovšetkým na to, aby sme si aj my usporiadali svoj život. To znamená, aby sme žili plným, pravdivým, ľudsky krásnym životom. Svätý Ignác jasne vie, a aj to povie, že ak si človek chce usporiadať svoj život, musí poznať základnú pravdu o sebe. Musí poznať zmysel a cieľ svojho života. To tvorí základ, ktorý Ignác vyjadruje slovami: „Človek je stvorený, aby Pána Boha poznal, miloval, chválil a tak dosiahol plnosť života.

Čo iné je duchovný život než práve toto? Duchovný život to nie je niečo navyše v našom ľudskom živote. Duchovný život je neodlučiteľnou súčasťou plného, zdravého, ľudsky a zmysluplne prežívaného života. Duchovný život je v tomto zmysle život vzťahu lásky Boha k nám a našej lásky k Bohu.

Poznáme v evanjeliu miesta, kde ľudia vyhľadávajú Pána Ježiša a dávajú mu otázku: Učiteľu, čo mám robiť, aby som dosiahol skutočný, pravdivý život? (porov. Mk 10, 17). Vieme tiež, ako musel Ježiš pri návšteve v Betánii Marte povedať: Marta, Marta, staráš sa znepokojuješ pre mnohé veci, ale potrebné je len jedno; to čo si zvolila Mária. Mária si zvolila lepší podiel, ktorý je nebude odňatý (porov. Lk 12, 41). Lepší podiel znamená byť s Ježišom. Byť s ním. A to je duchovný život. Ježiš totiž prišiel, aby sme mali život a mali ho v hojnosti (porov. Jn 10, 10). Ježiš prišiel a povedal: „Ja som sa preto narodil a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. A každý, kto je priateľom pravdy, počúva môj hlas“ (porov. Jn 18, 37).
Ježiš nám hovorí, že každý, kto v neho uverí a bude s ním, bude mať skutočný, pravdivý život. Život s Ježišom je vlastne duchovný život. Duchovný život nie je život mimo nášho každodenného života. Duchovný život je daný našimi vzájomnými vzťahmi. Je to život lásky, v ktorom prežívame, že sme Bohom milovaní a že milujeme Boha, milujeme druhých, milujeme seba.

Vieme, aby mohol byť človek človekom, potrebuje milovať a byť milovaný. V tom sa zhodneme so všetkými ľuďmi. Ťažkosť nastáva až vtedy, keď sa začneme spytovať, čo je vlastne láska? My sme uverili a spoznali, že láska je to, čo nám zjavuje Ježiš. Napokon vieme, že láska je Boh sám (porov. 1 Jn 4, 16). A k tomu nás vedie sám Pán Ježiš. V tomto zmysle môžeme hovoriť o duchovnom živote. Azda sa už nebudeme musieť spytovať a klásť si otázku, či je duchovný život pre nás dôležitý. Každodenná skúsenosť nás presviedča, že bez lásky by bol náš život ničím (porov. 1 Kor 13).

Je dobré si zdôrazniť aspoň jeden dôležitý prostriedok nášho duchovného života. Prostriedok, ktorý nám umožňuje žiť to, čo je najdôležitejšie, čo je najvážnejšie… za čo hodno život dať. A tým je pre nás modlitba. Modlitba je totiž najkrajšie spoločenstvo lásky, ktoré sa zároveň stáva prameňom lásky, ktorou sme Bohom milovaní, i prameňom lásky, ktorou sme schopní milovať Boha, druhých i seba samých. Modlitba nás spája s Bohom, ktorý je Láskou. Modlitbou umožňujeme Bohu, aby vošiel do nášho života. Modlitba nie je únik z nášho života. Naopak, modlitba nám pomáha prijímať Božiu lásku; vnímať, že sme milovaní a čerpať silu, aby sme touto láskou žili.

„Ovocím ticha je modlitba. Ovocím modlitby je viera. Ovocím viery je láska. Ovocím lásky je služba. Ovocím služby je pokoj.“ 
(Bl. Matka Terézia)

Spracované podľa knihy: Vyznať sa v sebe samom, Jozef Šuppa SJ, Dobrá kniha, 2012

Juraj Zongor