Pápež František povzbudzuje k štúdiu antickej kresťanskej literatúry


V závere uplynulého roka vyjadril pápež František želanie, aby sme poznávali hĺbku a krásu diel starokresťanských mysliteľov. Stalo sa tak pri odovzdávaní cien pápežských akadémii, ktorým v minulom roku predsedala Pápežská akadémia latinských štúdií. Hlavnou úlohou tejto inštitúciou je štúdium a šírenie latinského jazyka a literatúry, klasickej i patristickej, stredovekej i humanistickej. Založil ju v roku 2012 pápež Benedikt XVI. a jeho nástupca pápež František pokračuje v jeho odkaze.

Zdroj foto: www.abu.sk

Pápež František počas podujatia zablahoželal oceneným a vyzdvihol ich „úsilie ponúknuť vážny a hodnotný príspevok ku kresťanskému humanizmu (...) Želám si, aby táto príležitosť bola pre všetkých, avšak zvláštnym spôsobom pre víťazov ceny, povzbudením pri hľadaní a prehlbovaní základných tém kresťanskej humanistickej vízie,“ napísal v liste Petrov nástupca. Svätý Otec tiež vyzdvihol aktivity časopisu Latinitas, ktorý ponúka kvalifikovaný a kompetentný referenčný bod pre tých, čo študujú latinský jazyk a latinskú kultúru.

Téma zasadnutia pápežských akadémií znela „In interiore homine. Cesty hľadania v latinskej tradícii“. Podľa pápeža Františka nejde len o skúmanie na základe kresťanskej skúsenosti, ale tiež ľudskej ako takej. „Téma interiority, srdca, svedomia a uvedomovania si seba samého sa v skutočnosti nachádza v každej kultúre ako aj v rôznych náboženských tradíciách a s veľkou naliehavosťou sa ponúka aj v našej dobe, často charakterizovanej vonkajším výzorom, povrchnosťou, rozdelením medzi srdcom a mysľou, medzi vnútorným a vonkajškom svetom, medzi svedomím a postojmi,“ uviedol v posolstve Svätý Otec.

Spomedzi osobností, ktoré významným spôsobom reflektovali nad dynamikou ľudskej interiority vyzdvihol pápež František svätého Augustína, autora známych „Vyznaní“. Svätý Otec odporúčal akademickej obci, aby sa na tejto ceste vnútorného poznania seba samého snažila pomôcť najmä mladým, ktorí sa často nachádzajú v „labyrintoch povrchnosti a banality, vonkajšieho úspechu, ktorý skrýva prázdne vnútro, pokrytectva, ktoré zakrýva rozdelenie medzi vonkajším vzhľadom a srdcom“.

„Drahí priatelia,“ dodal na záver posolstva pri príležitosti odovzdávania ceny pápežských akadémií Svätý Otec František, „chcel by som vyzvať vás, akademikov, účastníkov verejného zasadnutia, a predovšetkým tých, ktorí majú úlohu učiť, aby ste odovzdávali múdrosť otcov, ktorá je ukrytá v textoch latinskej kultúry: naučte sa hovoriť k srdcu mladých, naučte sa osvojovať si bohaté dedičstvo latinskej tradície, aby ste ich mohli učiť na ceste života a sprevádzali ich na cestách bohatých na nádej a dôveru, čerpajúc zo skúsenosti a múdrosti tých, ktorí mali tú radosť a odvahu „vstúpiť do seba“, aby tak nasledovali vlastnú identitu a ľudské povolanie“.

Výzvu Svätého Otca môžeme nasledovať aj my a to aj bez znalosti klasických jazykov. V knižniciach, kníhkupectvách a čoraz viac aj na internete je voľne dostupných mnoho diel klasickej antickej kresťanskej  literatúry preložených do slovenčiny či príbuznej češtiny. Nezostávajme preto ľahostajní a prečítajme si tento rok niečo hodnotné, trebárs zo starokresťanskej knižnice. Kto si vezme do rúk napríklad niečo od svätého Augustína, nebude to určite ľutovať.

Peter Sklenár

Použité zdroje:

  1. http://sk.radiovaticana.va/news/2017/12/05/p%C3%A1pe%C5%BEsk%C3%A9_akad%C3%A9mie_ocenili_b%C3%A1date%C4%BEov_gr%C3%A9cko-latinskej_klasiky/1353080
  2. https://zenit.org/articles/pope-to-pontifical-academies-transmit-latin-culture-to-youth/