10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy


V sobotu 17.2.2017 sme si v Bratislavskej arcidiecéze, na území ktorej sa nachádza náš kňazský seminár, pripomenuli 10. výročie vzniku tejto arcidiecézy. Oslava vyvrcholila svätou omšou v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský aj za účasti apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella, bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka ako aj ďalších slovenských biskupov.

Počas svätej omše otec arcibiskup Stanislav Zvolenský slovami nadviazal na ďakovnú reč kráľa Šalamúna za nový chrám v Jeruzaleme z prvého čítania. Pripomenul totiž, že táto vďačnosť kráľa Šalamúna môže byť povzbudením aj pre nás, pretože práve chrám je symbolom zjednoteného spoločenstva. Chrám pozostáva z mnohých tehál a iných prvkov, ktoré spolu vytvárajú jednotu ako je to aj v prípade veriacich v rámci arcidiecézy.

Okrem toho otec arcibiskup citoval aj slová z pápežskej konštitúcie Slovachiae sacrorum Antistites, ktorá odôvodňovala vznik bratislavskej arcidiecézy nasledovne: „aby sa v každej jednej diecéze viac prejavovala vlastná povaha Cirkvi a aby biskup tak mohol vhodne a účinne vykonávať všetky svoje povinnosti, pretože si to stále viac vyžadujú náboženské, duchovné a morálne potreby a tiež zmeny v spoločnosti a kultúry, ktoré sa dnes dejú.“ Tu sa pozastavil aj nad významom Cirkvi ako takej keďže v súčasnej dobe ovplyvnenej individualizmom, mnohí ľudia nechápu dôležitosť Cirkvi, sviatostí a dogiem. Otec arcibiskup však dodáva, že ak by Cirkev mala byť len suma jednotlivcov, tak by bolo kresťanstvo zbytočné. Boh by v takom prípade mohol zabezpečiť spásu každému priamo a bezprostredne, dokonca by k tomu nepotreboval ani Božie vtelenie a ani umučenie. Ale človek je viac sebou samým ak je začlenený do spoločenstva. Slovami  známeho teológa Romana Guardiniho otec arcibiskup dopĺňa, že najvnútornejšou podstatou Cirkvi je práve Kristus.

Po svätej omši nasledovalo slávnostné pohostenie, ktoré prebiehalo v jedálni v budove nášho seminára. Popoludní sa v Dóme sv. Martina uskutočnila prezentácia Kaplnky sv. Jána Almužníka, ktorú viedol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Martin Gira

Viac na tkkbs.sk