Denný archív: 18. februára 2018


V sobotu 17.2.2017 sme si v Bratislavskej arcidiecéze, na území ktorej sa nachádza náš kňazský seminár, pripomenuli 10. výročie vzniku tejto arcidiecézy. Oslava vyvrcholila svätou omšou v Dóme sv. Martina v Bratislave, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský aj za účasti apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella, bratislavského […]

10. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy